Algemene Voorwaarden

Mandaat bij domiciliëring

Door dit mandaat te tekenen staat u The Flow fitness toe om instructie te versturen naar uw bank om uw rekening te debiteren volgens de instructies van The Flow fitness. De betaling van de maandelijkse bijdragen zal plaatsvinden elke 5 dag van de maand via sepa, enkel de eerste maand zal contant ter plaatse betaald worden. De domiciliëring vindt plaats bij de start van elke nieuwe maand volgend op de aanvangsdatum. Na het beëindigen van de minimum looptijd zal de overeenkomst stilzwijgend verlengd worden met telkens 1 maand, u kan deze wel maandelijks opzeggen. De opzegging dient te gebeuren via aangetekend schrijven of aan de balie in The Flow fitness, Eindrieskaai 20, 9700 Oudenaarde.  U hebt het recht tot terugbetaling indien de voorwaarden niet nageleefd worden door The Flow fitness. Elke aanvraag tot terugbetaling moet voorgelegd worden binnen de 4 weken volgend op het debet van uw rekening. Uw bank kan u inlichten over uw rechten verbonden aan elk mandaat. De debitering zal maandelijks geschieden zonder voorafgaande aankondiging. Alle kosten verbonden aan het innen van achterstallige maandelijkse bijdragen zijn voor rekening van het lid of de verantwoordelijke personen indien het lid minderjarig is. Een rente van 12% en een schadevergoeding van 10% zullen worden aangerekend bij elke niet tijdige betaling.  Elke lidmaatschap is persoonlijk, The Flow fitness laat echter wel toe om dit over te dragen aan een familielid indien u zelf niet meer kan komen. De administratie & opstartkost dient dan wel door het nieuwe lid betaald te worden.

Camerabewaking & toegangscontrole

Door deze tekst online te tekenen geeft u toestemming aan The Flow fitness om gefilmd te worden tijdens de openingsuren & alle voorwaarden die hier beschreven staan. Deze beelden zullen enkel gebruikt worden bij onregelmatigheden en dienen enkel ter bescherming van uzelf & The Flow fitness. Door deze tekst te ondertekenen heeft u ook toegang tot de fitness buiten de normale openingsuren, u zal toegang krijgen door uw kaartje op de kaartlezer te leggen. Het is ten strengste verboden iemand binnen te laten die zijn kaartje niet bij heeft of die geen kaartje heeft. Wanneer we dit vaststellen via het bekijken van de beelden zal uw kaartje geblokkeerd worden voor de onbemande uren,  alle kosten die kunnen ontstaan door het binnenlaten van een persoon kunnen op u verhaald worden. The Flow fitness is privé domein en daarmee begaat u een wettelijk misdrijf. Bij het binnenkomen zal u gefilmd worden zodat we  u kunnen herkennen en controleren of het kaartje waarmee u binnenkomt gekoppeld is aan de juiste persoon. Gelieve ook steeds een handdoek te gebruiken tijdens uw training, ook buiten de bemande openingsuren. Voor het niet naleven van deze regels kan u de toegang tot de fitness ontzegd worden, er zal geen restitutie mogelijk zijn van de overeenkomst/abonnement.

 

Aandachtspunten

1: Verboden de bar te betreden

2: Verboden schuifraam te openen

3: Verboden diefstal

4: Lichten aanleggen of uitschakelen

5: Airco aanleggen

6: Radio of  tv aanleggen

7: Het is verboden een rugzak, plastic zak of andere tas/zak mee te nemen in de fitness.

8: Verplicht gebruik handdoek

 

Openingsuren bemand & onbemand

Normale openingsuren:

Weekdagen: 9u00 tot 21u00

zaterdag: 9u00 tot 12u00

zondag: 10u00 tot 12u00

 

Open met camerabewaking:

weekdagen 7u00 tot 9u00 / 21u00 tot 23u00

Zat & zond: 7u00 tot 20u00

feestdagen: 8u00 tot 20u00